Hvorfor vikingetiden

Fordi vikinger er seje!
Og fordi det er sjovt og lærerigt at afsøge en anden livsopfattelse.

Og så var det en tid hvor alle hænder var af stor vigtighed, uden samarbejde kunne hverdagen ikke fungere. Næsten glemte dyder som gensidig respekt, omhyggelighed og selvdiciplin var begreber man levede efter, både i arbejdsmæssige og sociale sammenhænge. Vikingerne havde stor tillid til hinanden, en tillid som i moderne business kaldes den skandinaviske model. 

Se også Prof. Christian Bjørnskov,  nationaløkonom og lykkeforsker:

Artikel om lykke